Javascript Menu by Deluxe-Menu.com

Para Biriktirme ve Yardım Derneği

KURULUŞ VE TARİHİ

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Mensupları Para Biriktirme ve Yardım Derneği, bu ünvanla 14. Şubat.1952’de 2 sicil No.‘lu merhum Umum Müdür Muavini Nuri Pere ve arkadaşlarınca kurulmuş ve fiilen 16. 05 .1956’da ilk Yönetim Kurulu toplantısını yaparak Dernek Tüzüğünü oluşturmuş ve çalışmalarına başlamıştır.

1956’da ilk çalışma yılı sonunda Derneğimizin kayıtlı üye sayısı 1966 dır. 14 .11. 1983 tarihinde Elmadağ - İstanbul Şubemizin 3. katının, banka üst yönetimince resmen Dernek Merkezi olarak tahsis edilmesi sonucu o tarihten bu yana Derneğimiz Cumhuriyet Cad. No. 67 Kat: 3  34373 Elmadağ – İstanbul adresinde üyelerine hizmetini sürdürmektedir. Üyelerin her ay ödediği aidat ise 15 tl.sidir.

İŞLEVİ

Derneğimizin tüzükle belirlenen başlıca amacı üyeleri arasında sosyal dayanışmayı ve yardımlaşmayı sağlamaktır.
Bu amacın gerçekleştirilmesi için de, 61 yıldan bu yana çalışmalarını kesintisiz olarak sürdürerek, Derneğimize üye olan Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. çalışanları ile emeklilerine ve üyeliğini devam ettiren dul eşlerinden gereksinim duyanlara kısa süreli borç para vermekte, ayrıca kendi kusuru olmaksızın güç duruma düşen (hastalık, kaza vb. Nedenler.) veya deprem, su baskını, yangın gibi doğal afetlere maruz kalanlara da  maddi manevi zararlarını bir ölçüde karşılamak amacıyla karşılıksız olarak nakdi veya ayni yardım yapmaktadır.

YAPISI

Halen yürürlükte bulunan 04 .11. 2004 tarih 5253 sayılı Dernekler Yasası uyarınca, Derneğimizin yönetim örgütü:
Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulundan oluşmaktadır.
Genel Kurul: 3 yılda bir Nisan ayı içinde, üyelerin toplanmasıyla oluşan en önemli örgüttür.

Yönetim Kurulu: 3 yılda bir yapılan Genel Kurulda seçimle oluşturulan 5 asil ve 5 yedek üyeden ibaret Derneğin temsil ve yönetimi ile Dernek tüzüğünün kendisine verdiği işleri yapan ve yetkileri kullanan icra organıdır.

Denetim Kurulu: 3 asil, 3 yedek üyeden oluşan Denetim Kurulu ise, Derneğin görevini ve işleyişini mevzuat ve tüzükte belirtilen esas ve kurallar içinde yapıp yapmadığını denetleyen ve bunu Genel Kurula bir raporla sunan bir organdır.

31 12 2013 tarihine göre kayıtlı üye sayımız 11.216 kişi olup, 6.068’ şi çalışan üye, 5.148’ii ise emekli veya dul eşlerinden oluşmaktadır.

Bu büyük camianın ve sayısının daha da artmasını arzuladığımız üyelerin taleplerini karşılamak amacıyla Dernek merkezinde biri Müdür Selahattin Sezgin olmak üzere toplam 5 çalışan hizmet vermektedir.

 

DERNEK ÇALIŞMALARI VE GÜNCEL DURUM


Derneğimiz halen esas amacı doğrultusunda, gereksinim duyan üyelerine 1 yıla kadar vadeyle 3.500 TL ile 6.500 TL arasında değişen miktarlarda yıllık % 4 katkı payı alınarak ihtiyaç kredisi, ayrıca evlenenlere 10.000 TL evlilik kredisi, konut alanlara 13.000 TL.si konut kredisi, tatile gidenlere 2.700 TL tatil kredisi, Erzak gereksinimlerini karşılamak üzere 2.000 TL.si erzak kredisi ve Öğrenim Giderleri içinde İlköğretim 4.000 TL. Lise ve Dengi Okullar 5.000 TL.si, Yüksek öğrenim ve dengi okullar içinde 6.500TL.si eğitim kredisi (öğrenim döneminde bir kere olmak üzere) vermektedir.

Diğer taraftan kendi kusuru olmaksızın güç duruma düşen ve yardıma ihtiyaç duyan veya deprem, su baskını, yangın gibi doğal afetlere maruz kalanlara da maddi manevi zararlarını gidermek amacıyla karşılıksız yardım yapmayı da sürdürmektedir.


DERNEĞİMİZİN ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİ VERİRSEK
01 01 2013 – 31 12 2013 arası

 

  

TÜRÜ

İhtiyaç kredisi
Evlilik kredisi
Konut kredisi
Tatil kredisi
Erzak kredisi
Eğitim    kredisi

ADEDİ

 6612
   104         
   211
  4189
  4435
  1463

TUTARI (brüt)

30.905.685,00 TL
     904.500,00 TL
  2.442.500,00 TL
11.091.695,00 TL
  7.544.560,00 TL
   6.296.300,00 TL

TOPLAM

17014

 59.185.240,00 TL

 

Tutarında borç para ve muhtelif nedenlerle de 58.000,00 TL’de karşılıksız nakdi
yardım yapılmıştır.

Genel Müdürlük birimleri ve tüm şubelerle Microsoft Outlook Web Access ortamından “yardım sandığı” koduyla, Yapı Kredi Bizler Uygulamaların altındaki linkte ve Dernek Telefonlarından, üyeleriyle iletişimini sürdüren derneğimiz, kuruluşundan bu yana olduğu gibi, bundan sonra da kesintisiz olarak üyelerine hizmet etmeyi en büyük görev ve onur sayacaktır.